การติดตา

Advertisements
โพสท์ใน สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี | ใส่ความเห็น

การทำปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยหมักทำอย่างไร

การทำปุ๋ยหมัก

       ปุ๋ยหมัก คือการนำเอาเศษพืชต่าง ๆ ใช้ได้ทั้งสด แห้ง รวมทั้งปุ๋ยคอกทุกชนิด ที่มีอยู่มาหมักให้ย่อยสลายตัวดีแล้ว นำไปใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดิน ปัจจุบันมีการนำจุลินทรีย์มาช่วยให้การหมักย่อยสลายเร็วขึ้น เรียก ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ โดยใช้นำหมักที่หมักเอง จากพืชสด หรือ เศษอาหาร 3 ส่วน กากนำตาลหรือนำตาล 1 ส่วน หมักไว้ 7 วันขึ้นไป ก็นำมาใช้ได้ หรืออาจเตมหัวเชื้อ พด. 2 (หัวเชื้อทำปุ๋ยน้ำ ของพัฒนาที่ดิน ) หรือ อาจซื้อหัวเชื้อ อ เอ็ม ที่มีขายตามท้องตลาดก็ได้

การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

วัสดุ ใช้มูลสัตว์แห้ง 6 ส่วน แกลบดำ หรือแกลบดิบ หรือใบไม้แห้ง 3 ส่วน

รำละเอียด 1 ส่วน น้ำหมัก 1 แก้ว กากนำตาล 1 แก้ว น้ำพอชุ่ม นำทุกอย่างมาผสมคลุกเข้ากัน หมักไว้ 7 – 10 วัน ให้เย็นนำไปใช้ได้

ร่วมเผยแพร่โดย  ผอ.เทอดศักดิ์ แก้วมะดัน

โพสท์ใน สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี | 1 ความเห็น

สูตร การเล่นลูบิคให้ได้ครบสี

สูตร การเล่นรูบิคให้ได้ครบสี

<รูบิค>

รูบิค

  1. เมื่อได้ 2 ชั้นแล้วให้ดูสีเหลืองให้เป็นรูปรถถัง , รูปบวก , ปลา 2 หัว , ปลาหัวเดียว
  2. ถ้ายังไม่เป็นรูปให้จับด้านไหนก็ได้ จากนั้น  ขวาลง>บนขวา>หน้าซ้าย>บนซ้าย>หน้าขวา>ขวาขึ้น (ทำจนกว่าจะได้รูปดังกล่าวข้างต้น)
  3. เมื่อได้รูปแล้วให้ทำ  ขวาขึ้น-บนซ้าย-ขวาลง-บนซ้าย-ขวาขึ้น-บนซ้ายซ้าย-ขวาลง (ทำไปจนเหลืองจะเต็ม)
  4. เมื่อเหลืองเต็มให้ ให้เอาขาวเข้าหาตัวเองในกรณีที่ยังไม่เป็นเสื้อกล้าม โดยดูแถบสีให้สองสีชิดกันแล้วเอาไว้ฝั่งซ้ายมือ จากนั้น ขวาขึ้นขึ้น-ล่างขวาขวา-ขวาขึ้น-บนซ้าย-ขวาลง-ล่างขวาขวา-ขวาขึ้น-บนขวา-ขวาขึ้น (ทำให้เป็นเสื้อกล้าม)
  5. เมื่อเป็นเสื้อกล้ามแล้วจะมีด้านเต็มอยู่ 1 ด้าน ให้นำด้านเต็มไว้ตรงข้ามกับตัวเอง แล้วทำโดยเริ่มจาก หน้าขวาขวา-บนซ้าย-ซ้ายลง-ขวาลง-หน้าขวาขวา-ซ้ายขึ้น-ขวาขึ้น-บนซ้าย-หน้าซ้ายซ้าย (แต่ถ้าไม่มีด้านเต็ม คือ ทุกด้านเป็นเสื้อกล้ามหมดก็ให้ใช้สูตรนี้โดยเอาด้านไหนไว้ฝั่งตรงข้ามก็ได้ แล้วทำตามสูตรให้มีด้านซักด้านเต็ม แล้วค่อยเอาด้านที่เต็มไว้ตรงข้าม แล้วก็ทำตามสูตรให้ได้ครบทุกด้าน)

 ร่วมเผยแพร่/แบ่งปัน โดย ผอ.เทอดศักดิ์ แก้วมะดัน

โพสท์ใน Uncategorized | 36 ความเห็น

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

        

เห็ดฟางในตะกร้า

                                       
           การเพาะเห็ดฟาง  สามารถทำได้หลายรูปแบบ  เช่น  การเพาะแบบกองเตี้ย  การเพาะในถุง  การเพาะแบบโรงเรือนอบไอน้ำ  แล้วแต่สภาพความพร้อมของพื้นที่และความพร้อมของเกษตรกรผู้เพาะวัสดุที่ใช้เพาะ   ก็สามารถใช้ได้หลากหลายอย่าง  ตามที่มีในท้องถิ่น  เช่น  ฟางข้าว  ผักตบชวา  ต้นกล้วยแห้ง  ใส่นุ่น  เปลือกถั่ว  หรือกากมันสำปะหลัง  ซึ่งเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า  สร้างอาหารในครอบครัว  สร้างงาน  สร้างรายได้เสริม  ในช่วงว่างจากฤดูการทำนา  และวัสดุที่เหลือจากการเพาะเห็ดก็สามารถนำกลับลงในแปลงนาเพื่อบำรุงดิน  หรือทำเป็นปุ๋ยหมักใส่พืชผัก  ไม้ผล  ไม้ยืนต้น  ก็ได้

          การเพาะเห็ดในตะกร้า  เป็นรูปแบบการเพาะเห็ดฟางอีกแบบหนึ่งที่ทำได้ง่าย  ใช้พื้นที่น้อยขั้นตอนไม่ยุ่งยาก  ทุกครัวเรือนสามารถทำได้เพื่อบริโภคในครัวเรือน  ดอกเห็ดสามารถทยอยออกได้เรื่อยๆ  เป็นการลดรายจ่ายด้านอาหารในครัวเรือน  และสามารถทำเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย  วัสดุที่ใช้เพาะก็สามารถใช้วัสดุเศษเหลือในไร่นาได้เกือบทั้งหมด  เช่นเดียวกับการเพาะเห็ดฟางแบบอื่นๆ  แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นคือ  สามารถนำก้อนเชื้อเห็ดถุงที่เก็บดอกหมดแล้วทั้งเห็ดขอนขาว  เห็ดนางฟ้า  เห็ดนางรม  มาเป็นวัสดุเพาะได้อีกด้วย

วัสดุอุปกรณ์

             1.  ตะกร้าไม้ไผ่  หรือตะกร้าพลาสติก  ขนาดกว้างประมาณ  12  นิ้ว  สูง  14  นิ้ว  มีตาห่างประมาณ 2×2                

          ตะกร้าพลาสติก        

                    2. เชื้อเห็ดฟางที่พร้อมเพาะ

                                         3.  ฟางข้าว , กากมันสำปะหลัง , ก้อนเชื้อเห็ดเก่า ฯลฯ

          ฟางข้าว ก้อนเชื้อเห็ดเก่า

                   4.  อาหารเสริม  เช่น  ปุ๋ยหมัก  มูลสัตว์แห้ง  ผักตบชวาหั่นสด  ละอองข้าว  ฯลฯ              

                               มูลสัตว์เเห้ง                                         ผักตบชวาหั่นสด

          5.  ท่อนไม้หรือท่อนกล้วยสำหรับรองก้นตะกร้า 

                 ท่อนกล้วย

                6.  โครงไม้ไผ่แบบสุ่ม

          7.  ผ้าพลาสติกคุมสุ่ม

วิธีการเพาะ

          1.  เพาะจากตอซังข้าว  หรือกากดินมันสำปะหลังให้สับฟางขนาดยาวประมาณ4 นิ้ว  หมักกับปุ๋ยคอกแห้งหรือปุ๋ยหมักอัตราฟางหรือกากมัน  40  กิโลกรัม  ต่อปุ๋ยคอก  5  กิโลกรัม  รดน้ำพอชุ่มใช้พลาสติกคลุมไว้  1  วัน 

                

หลังจากนั้นนำฟางหรือกากมันที่หมักมาบรรจุในตะกร้าเป็นชิ้นๆ  สูงชิ้นละ  3  นิ้ว  กดพอแน่นใส่อาหารเสริมพวกผักตบชวาสดสับบางๆ  โรยเชื้อเห็ดทับ  รดน้ำพอชุม  ทำชั้นที่ 2  และชั้นที่ 3  เหมือนชั้นที่ 1  แต่ชั้นที่ 3  ให้ใช้ฟางทับบางๆ  ประมาณ  1  นิ้ว  หลังทำถึงชั้นที่ 3  จะเหลือปากตะกร้าไว้ประมาณ  3  นิ้ว

       

     

          2.  ถ้าเพาะจากก้อนเชื้อเห็ดถุงเก่าที่เก็บดอกหมดแล้วสามารถนำมาเพาะได้เลยโดยเทก้อนเชื้อเห็ดเก่าออกจากถุง  ขยี้ให้แตกบางส่วนอัดลงในตะกร้าหนาชิ้นละ  3  นิ้ว  ใส่อาหารเสริมพวกปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยคอก  หรือผักตบชวาสับชิ้นละ  1-2  กำมือ  โรยเชื้อเห็ดฟาง  รดน้ำพอชุมแล้วทำชั้นที่ 2  และชั้นที่ 3  ต่อไปเหมือนกัน  โดยชั้นที่ 3  ให้เหลือช่องว่างของตะกร้าจากปากไว้  3  นิ้ว

การดูแล

          1.  หลังจากบรรจุวัสดุเพาะเห็ดเรียบร้อยให้นำตะกร้าเห็ดที่ได้ไปวางไว้ตามร่มไม้ชายคา  ที่แสงแดดเล็กน้อยโดยเอาท่อนไม้  หรือท่อนต้นกล้วยผ่าครึ่งวางรองด้านล่างกันปลวก  โดยการเพาะ  1  สุ่ม  ควรใช้ตะกร้า  4  ใบ  วางด้านล่าง  3  ใบ  ซ้อนด้านบน  1  ใบ

          2.  ใช้สุ่มครอบ  คลุมด้วยพลาสติก  ใช้ดินทับรอบพลาสติก

          3.  ถ้าแห้งรดน้ำรอบๆ  สุ่มให้มีความชื้น

          4.  ได้  4  วัน  เปิดพลาสติกคลุมตอนเช้า  หรือเย็นเพื่อให้เชื้อเห็ดรับอากาศ  ประมาณ  2  ชั่วโมง  แล้วปิดไว้ตามเดิม

          5.  พอวันที่  9 – 12  ดอกเห็ดฟางก็จะเกิด  สามารถเก็บไปประกอบอาหารได้  ถ้าทำจำนวนมากหลายสุ่มจะเหลือ

                     จำหน่ายเสริมรายได้ด้วย

          6.  ดอกเห็ดฟางในตะกร้าสามารถเก็บได้เรื่อยๆ  จนหมดรุ่น  สามารถเปิดพลาสติกรดน้ำให้เปียกเอารุ่นที่ 2  ได้อีก

          7.  พอดอกหมด  นำวัสดุที่เหลือไปใส่ไม้ผล  ผัก หรือใส่แปลงนาได้อย่างดี

          8.  ล้างตะกร้าให้สะอาดตากแดด 1-2  แดด  นำมาเพาะรุ่นต่อไปได้

เรียบเรียงโดย

นายขัญติภาณ  ศรีใส  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนายงาน

หมวดหมู่: เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า

คำสำคัญ: การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

สร้าง: อ. 03 มิ.ย. 2551 @ 08:04 แก้ไข: ศ. 23 ม.ค. 2552 @ 11:34

ร่วมเผยแพร่/แบ่งปัน โดย  ผอ.เทอดศักดิ์ แก้วมะดัน

โพสท์ใน สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี | ใส่ความเห็น

การเข้าอบรม

การเข้าอบรมครั้งนี้รู้สึกดีจัง ได้ความรู้เยอะมาก

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.
โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น